Βεβαιώσεις Μηχανικού

Η Βεβαίωση Μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών είναι βάσει νόμου απαραίτητο στοιχείο για κάθε αγοραπωλησία ακινήτου, ακόμα κι αν πρόκειται για αδόμητο οικόπεδο. Ένας μηχανικός έρχεται στο χώρο του ακινήτου, συγκρίνει την πραγματική κατάσταση με τα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας και τυχόν δικαιολογητικά  τακτοποίησης αυθαιρεσιών και εκδίδεται η βεβαίωση μηχανικού.

Απαιτούμενα έγγραφα για την έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας:

  1. Στέλεχος της οικοδ. Αδείας
  2. Τοπογραφικό που συνοδεύει την άδεια
  3. Εγκεκριμένα σχέδια που αφορούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο
  4. Τίτλοι ιδιοκτησίας
  5. Νομιμοποιητικά στοιχεία ρύθμισης ημιυπαιθρίων ή αυθαιρέτων, εφόσον υπάρχουν

Σε περίπτωση που δεν έχετε τα σχέδια της οικοδομικής άδειας, αναλαμβάνουμε να προμηθευτούμε τα απαραίτητα αντίγραφα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.

Χρονική ισχύς βεβαίωσης μηχανικού:

Δύο μήνες από την ημερομηνία αυτοψίας που υποχρεωτικά αναγράφεται. Σε περίπτωση παρέλευσης της ισχύος πριν τη συμβολαιογραφική πράξη, γίνεται νέος έλεγχος και σας εκδίδουμε νέα βεβαίωση μηχανικού χωρίς επιπλέον χρέωση.

Ρωτήστε Περισσότερα